Preparaty gruntujące

smarowanie sześciennego wzoru

ECO PRIM GRIP

eco prim grip

Uniwersalny, gotowy do użycia podkład gruntujący i promotor przyczepności o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC) do stosowania przed nakładaniem mas naprawczych, wyrównujących i samopoziomujących oraz zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

 

Zastosowanie
Uniwersalny, gotowy do użycia promotor przyczepności, tworzący twardą powierzchnię o wysokiej przyczepności, nawet na gładkich lub niechłonnych podłożach. Może być stosowany na beton, podłoża murowane, płyty gipsowe, drewno, beton komórkowy, tynki, masy naprawcze, powłoki malarskie oraz podłoża gipsowe. Może być również stosowany w celu zwiększenia przyczepności mas wyrównujących, samopoziomujących i klejów do: ceramiki, kamienia oraz innych podłoży niechłonnych.

 

Dane techniczne
Konsystencja: płynna.
Kolor: szary.
Czas oczekiwania przed nanoszeniem zaprawy cementowej i gipsowej: 30 minut.
Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C.
EMICODE: EC1PLUS — bardzo niska emisja.
Nakładanie: wałkiem lub pędzlem.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

 

Zużycie
0,2-0,3 kg na 1m2.

 

Opakowania
pojemniki 10 kg i 5 kg.

ECO PRIM T

eco prim t

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy, akrylowy preparat gruntujący, charakteryzujący się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych (VOC), do stosowania na podłożach chłonnych i nienasiąkliwych.

 

Zastosowanie

Gruntowanie wszelkiego rodzaju chłonnych i nienasiąkliwych podłoży: podkładów cementowych, gipsowych, anhydrytowych, asfaltowych lanych, lastryko, podłóg drewnianych oraz płyt wiórowych w celu poprawy przyczepności warstw wyrównujących i zapraw klejących, do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Eco Prim T należy nanosić na stabilne, suche i oczyszczone podłoża, bez śladów oleju, tłuszczu. W przypadku stosowania preparatu na powierzchniach nasiąkliwych, takich jak podłoża cementowe, gipsowe, anhydrytowe itp. Eco Prim T powinien być rozcieńczony wodą w stosunku od 1:1 do 1:2 — w zależności od nasiąkliwości podłoża. W przypadku aplikacji na płytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym (podłożach nienasiąkliwych) Eco Prim T należy stosować w stanie nierozcieńczonym.

 

Dane techniczne

Konsystencja: płynna.
Kolor: biały.
Zapalność: nie.
Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C.
Czas schnięcia - uzależniony od chłonności podłoża:
- na podłożu betonowym i drewnianym 15-20 minut,
- na ceramice 30-40 minut.
Czas oczekiwania przed zastosowaniem zapraw klejowych lub mas wyrównujących:
- na podłożu betonowym i drewnianym 2-3 godziny
- na ceramice 4-5 godzin.
EMICODE: EC1PLUS — bardzo niska emisja.
Nakładanie: wałkiem lub pędzlem.
Przechowywanie: 12 miesięcy.
Chronić przed mrozem.

 

Zużycie

0,1-0,2 kg na 1 m2 w zależności od chłonności podłoża.

 

Opakowania

kanistry 20 i 5 kg.

 

PRIMER G

primer g

Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych.

 

Zastosowanie

Gruntowanie powierzchni gipsowych i cementowych wewnątrz pomieszczeń przed układaniem płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz przed wykonywaniem warstw wyrównujących. Podłoże przeznaczone do zagruntowania powinno być nośne, stabilne, chłonne i dokładnie oczyszczone. Podłoża gipsowe powinny być dodatkowo odpowiednio suche (wilgotność nie większa niż 0,5%). Przed gruntowaniem podłoży Primer G należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 (jedna część preparatu i trzy części wody), w zależności od chłonności podłoża. W przypadku gruntowania podkładów cementowych przed nanoszeniem zapraw samopoziomujących (Planolit 315, Novoplan 21, Ultraplan Eco, Ultraplan, Ultraplan Maxi) Primer G powinien być rozcieńczony wodą w stosunku 1:1.

 

Dane techniczne

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C.
Minimalny czas schnięcia: 2 godziny.
Nakładanie: pędzlem lub natryskiem.
EMICODE: EC1 - bardzo niska emisja.
Przechowywanie: 24 miesiące.
Chronić przed mrozem.

 

Zużycie

0,1-0,2 kg na 1 m2 , zależnie od zastosowania i chłonności podłoża.

 

Opakowania

kanistry 25, 10 i 5 kg oraz butelki 1 kg, pakowane w zgrzewki po 12 sztuk.